Центр іноземних мов "Universal Talk"

+38XXX XXX XXXX показать телефон
Увеличить...


Львів, вул. Нечуя Левицького, 5/3-В

Сьогодні все більше людей обирають іноземні мови в пошуках нових можливостей. Мова стає не тільки засобом для спілкування, але й відкриває багато перспектив.

Ми пропонуємо Вам професійне та ефективне вивчення французької мови, виходячи з індивідуальних потреб кожного.

Наша ціль – досягнення успіхів у Вашому професійному та кар’єрному зрості, розширення Ваших можливостей у сфері ділового та особистісного спілкування французькою мовою.

Для досягнення цієї цілі ми використовуємо новітні навчальні матеріали та посібники, постійно оновлюємо аудіо- та відеоматеріали, використовуємо новітні методи навчання, формуємо маленькі групи до 6 осіб, робимо акцент на правильну вимову та якнайшвидшому вмінні спілкуватись французькою мовою.

Наші досвідчені викладачі, з набутим закордоном професійним досвідом, допоможуть Вам набути впевненності та навчать вільно користуватись іноземною мовою!

Основне завдання наших курсів – розвиток комунікативних здібностей і їх використання у реальних ситуаціях повсякденного чи професійного життя. Українська мова використовується виключно на початкових рівнях вивчення для пояснення базових граматичних та фонетичних правил. Таким чином, на курсах максимально відтворюється франкомовне середовище, що пришвидшує і полегшує процес вивчення французької мови.

Програма курсу охоплює всі чотири навички володіння мовою (усне і письмове мовлення, розуміння усної та письмової мови) а також вивчення фонетики, граматики, розширення словникового запасу, знайомство з культурними особливостями та звичаями Франції). Використання аудіо та відео матеріалів, сучасних автентичних методик, а також рольові ігри роблять процес навчання цікавим і захоплюючим.

Загальний курс французької мови поділений на три основні частини:

  • Рівень Débutant (А1-А2) (початківець) – ознайомлення з мовою (вивчення базових конструкцій, читання простих текстів французької мовою, постановка вимови, набуття навиків спілкування на побутові теми).

  • Рівень Intermediaire (В1-В2)(середній) – отримання базових знань (на цьому рівні основна увага приділяється розширенню словникового запасу. Студенти вчаться висловлювати свою думку, брати участь у розмові на загальну тему).

  • Рівень Superieur (С1-С2) (вищий рівень) – студенти, що досягли вищого рівня, можуть вільно читати, спонтанно висловлюватись на будь-яку тему, легко оперуючи різноманітними граматичними конструкціями, вільно читати неадаптовану літературу.

Ми пропонуємо Вашій увазі наступні курси французької мови:

Курс загальної французької мови.

Курс загальної французької мови (граматика, фонетика, лексика) розрахований на 6-8 місяців, двічі на тиждень. Курс охоплює всі 4 навички володіння мовою: слухання і розуміння, читання, письмо, мовлення.

  1. Курси для дорослих

  2. Курси для підлітків (11-16 років)

  3. Курси для дітей (6-11 років)

Інтенсивний курс.

Тривалість курсу 3 місяці. 3 заняття в тиждень по 1,5 години.

Розмовна французька.

Тривалість курсу 4 місяці. Мінімум граматики , максимум спілкування, аудіо- та відеосупровід, дискусії на цікаві теми. Курс розрахований на осіб, що мають певну базу володіння французькою – рівень А1-А2 (початківці) і вище.

Спеціальні курси:

  1. Бізнес французька (ділове спілкування, переписка, складання резюме та мотиваційного листа, ведення переговорів, співбесіда при прийомі на роботу, діловий етикет).

  2. Готельна справа (спілкування з клієнтами, ведення переговорів).

  3. Ресторанна справа (спілкування з клієнтами, прийом замовлення, мовний етикет).

Корпоративне навчання.

Підготовка до DELF/DALF (міжнародні екзамени на знання французької мови).

Підготовка до співбесіди для іміграції у Квебек.

Підготовка до співбесіди для іміграції у Квебек (Канада), розрахований на 2-3 місяці. Курс охоплює не лише підготовку запитань, що задаються на співбесіді, але передбачає вивчення основ граматики, побудови реченнь, постановку вимови, написання мотиваційногшо листа та резюме, а також вивчення середовища – культура, історія, устрій Квебеку.

Ми працюємо для того, щоб ВИ ГОВОРИЛИ!

+38XXX XXX XXXX показать телефон


Реклама на сайте  Добавить компанию